Tag: sleep

“Sleep is needed” “Sleep is important” “I need 10hrs of sleep to function” “I need a minimum of 12 hours sleep” “The body needs minimum 8 hours to function” Everyone…

Read More I’ll sleep when I’m dead